logo

YAPI YORULMASI (FATIGUE)

Uzun süre tekrarlı yüklere maruz kalan yapıların, sonunda normal koşullar altında çökecekleri yükün çok daha alt seviyesinde aslında dayanmaları beklenen bir yük karşısında çökebilirler. Bu şekilde bir çöküş mekanizmasına yorulma adı verilir. Bunun için belirli bir yük seviyesi ve yük tekrarı gerekir. Köprüler yorulmaya en çok maruz kalan inşaat mühendisliği yapılarının başında gelir. Sürekli bir taşıt trafiği ve kuvvetli rüzgâr yükleri altında tekrarlı dinamik yüklemeye maruz kalırlar. Yapılan akademik çalışmalar da köprü türünde yapıların yıllar içinde rijitliklerini yitirdiklerini göstermiştir. Yorulma etkisi yapılarda ani bir çökme ile sonuçlanabileceğinden yapısal sağlık takibi yorulma seviyesinin tespiti ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için kullanılır. İvmeölçerler ve deplasman ölçerler kullanarak yapıların dinamik davranış karakteristiklerini sürekli olarak takip etmek mümkün olur.

Comments are closed.