logo

OKULLARDA AFET ÖNCESİ VE SONRASI

Afet ve acil durumda uygulanması gereken en önemli hususlardan biri de öğrencilere sadece ailelerine teslim etmektir. Yönetici, çalışan ve veliler arasında iletişim ve koordinasyon mutlaka sağlanmalı. Öğrenciler ailelerine teslim edilene kadar okul yönetiminin gözetiminde korunmalıdırlar.
Afet ve acil durum eğitimleri için il afet ve acil durum müdürlükleri (il AFAD) ve bu tür eğitimleri sunan üniversitelerin araştırma merkezleri ve konusunda büyük tecrübelere sahip arama kurtarma dernekleri ile koordineli olarak okullarımızın bağlı bulunduğu milli eğitim bakanlığı ve il müdürlükleri arasında işbirliği ve çalışmalar geliştirilerek yaygınlaştırılmalı.

Olay meydana gelmeden evvel okullarda tedbir olarak yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:

– Deprem kuşağında yer alan ülkemizde öncelikle okul binasının depremlere dayanıklılığının ve yapı yönetmeliğine uygunluğunun mutlaka denetlenmesi gerekiyor,
– Her okulun kendi durum ve özelliklerine uygun ‘afet ve acil durum hazırlık planları’ mutlaka hazırlanmalı,

– Afet ve acil durum hazırlık planlarının yılda en az bir veya iki defa tatbikatlarla denenmesi lazım,

– Bu planlarda okulda görevli personelden, yöneticilere, velilerden, öğrencilere kadar herkese görev düşüyor. Herkesin hazırlık, müdahale ve iyileştirme sürecindeki rolleri açık ve net olarak tanımlanmalı,

– Planların yapılacak tatbikatların sonuçlarına göre yenilenmesi, varsa eksikliklerinin giderilmesi, yeniliklerin ilave edilmesi gerekiyor,

– Okullarda afet ve acil durumlara hazırlıktan sorumlu birimler oluşturulmalı. Özellikle birinci derece deprem kuşağında yer alan bölgelerde bu faaliyetler çok daha sık ve detaylı yapılmalı,

– Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili her türlü bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine okullardan seçilecek gönüllü öğrenci, öğretmen, veli ve yönetici temsilcilerinin katılması, bu temsilcilerin aldıkları eğitimi önce kendi okullarında sonra komşu okullarda ve daha da geniş kapsamda kendi bölgelerindeki okullarla paylaşmaları çok önemli,

– Okullar açıkken deprem meydana gelirse, yukarıda sıralanan maddeler düzenli olarak yerine getirildiyse, olası hasar ve kayıplar en aza indirgenecektir,
– Okullarda olası bir depremde kesinlikle soğukkanlılığı koruyarak, afet ve acil durum planlarında daha önceden belirlenmiş ve tatbikatı yapılıp denenmiş senaryolar gereği çalışmalar yapılmalı,

– Olası bir çökme ve benzer durumda ise yapılması en temel şey arama kurtarma desteği gelene de kendinize yaşam alanı yaratmaktır.

Comments are closed.