logo

Hakkımızda

Doğal afetler ve canlıların yaşamlarının tehlikeye düştüğü her alanda gönüllülük ilkesine dayalı olarak profesyonel bir yaklaşımla arama ve kurtarma çalışmaları yürütmek, beklenen Büyük İstanbul Depremine hazırlanmak için İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu çalışanları içerisinden tamamen gönüllü, konusunda profesyonel ve eğitim almış üyelerden oluşan, amatör ruh ile çalışmalarına devam eden bir ekibiz.  Tamamı gönüllülerden oluşan bu tim İlk Yardımcı Sertifikası sahibi ve Arama Kurtarma ile alakalı tüm eğitimleri başarı ile tamamlamış kişilerdir. İlk Yardım Eğitimleri MEDAK, Arama Kurtarma eğitimleri “UKSAR” tarafından verilmiştir.

Vizyonumuz
Toplumun tamamının temel afet bilincine sahip olduğu, bilgili, bilinçli, araştırmacı, yenilikçi, bilimsel ve yetkin arama kurtarmacıların hazır olduğu, toplumun düzeltme ve düzenlemeleri devletten veya başka bir güçten beklemek ya da kaderine razı olmak yerine; sivil, gelişmiş, katılımcı toplum olma bilincine ulaştığı bir Türkiye’ye doğru katkı sağlayan, toplumsal duyarlılıklara yönelik politika ve görüş üreten, STK olma amacı taşıyan, öncü ve yönlendirici bir ekip olmak.

Misyonumuz
Doğaya, insana, üretene, üretilene, bilgiye saygılı ve korumacı, arama kurtarma gönüllülüğü temelinde, kendi zihinsel ve fiziksel yeterliliklerini geliştirerek ortaya koyan ve tüm bunları dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, maddi ve manevi değerlerimizi koruyarak, çağdaş, şeffaf, özgür, özgün, onurlu, disiplinli yasal ve olumlu bir yaklaşımla paylaşan, “her yaşam değerlidir” ve “herkesin yapabileceği bir şey vardır” ilkeleriyle hareket eden bir büyük aileyiz.