logo

ARAMA KURTARMACI NEDİR?

Arama kurtarma ekibinin genel olarak yürütebileceği faaliyetler şunlardır:
Zarar görmüş, çökmüş binalarda fiziksel ve teknik arama ve kurtarma çalışmaları yapmak,

Hem ekip personeline, hem de afetzedelere acil tıbbi bakım yapmak,
Hasar tespiti için, keşif yaparak yerel ve ulusal merkezlere geri bildirimde bulunmak,
Tehlikeli maddeleri araştırmak ve değerlendirmek afet yanıtı faaliyetleri için, hemen kullanılmasına ihtiyaç olan binaların yapı ve tehlike
durumlarını değerlendirmek,

Hasarlı yapıları stabilize etmek veya desteklemek,

Bir arama ve kurtarma ekibi, en az 70 kişiden oluşmalıdır.
Köpeklerin ve bakıcılarının yeterlilik sertifikaları, 2 yılda bir yenilenmelidir.
Bir arama ve kurtarma ekibi; 72 saat boyunca yerel kaynakları kullanmadan, kendi kendine yetecek donanıma ve iaşeye sahip olmalıdır. Ayrıca afet bölgesinde 10 güne kadar faaliyet gösterebilmelidir

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twenty − four =